Kharkiv Politeknik Üniversitesi

KHARKİV POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Doğu Ukrayna’nın en büyük eğitim kurumu ve Kharkiv’in büyük üniversitesidir. 1885 yılında kurulmuştur QS World University Rankings® 2018-2019 Dünya sıralamasına göre Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 701. Sırada yerini almıştır.

Kharkiv Teknik Üniversitesi’nde teknik branşlarda kaliteli eğitim verilmekte olup tüm teknik bölümlerde 4 sene süreli Lisans ve 2 Sene süreli yüksek lisans olanağı mevcuttur. Üniversitenin eğitim dili Rusça ve İngilizcedir.

Bölümler

Eğitim dili Rusça ve İngilizcedir.

 • İş Güvenliğï
 • Geometrik Modellemesi ve Grafik Bilgi Teknolojileri
 • Dökümhanede Bilgisayar Entegre Teknolojik Süreçler
 • Modern Teknolojilerde Malzeme
 • Nano Teknolojileri Mühendisliği
 • Dökümhanede Ekipman ve Teknoloji
 • Ekipman ve Mühendislik Yapılarının Plastik Kalıp Teknolojileri
 • Kaynak İlgili İşlemleri ve Teknolojileri
 • Ekoloji Mühendisliği
 • Teknolojik Süreçlerinin Otomatik Yönetimi
 • Bilgisayar Entegre Üretimi ve Uygulama Programlaması
 • Sentetik ve Doğal Polimerler ve Elastomer Kimyasal Teknoloji
 • Polimerik ve Kompozit malzemelerin kimyasal İşlemeleri
 • Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği
 • Elektrik Santralları
 • Elektrik Sistemleri ve Ağları
 • Elektrik ve Elektromekanik
 • Mikro-Nano Elektrik Sistemleri
 • Radyo Fizik ve Elektronik
 • Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri
 • Telekomünikasyon ve Radyo Mühendisliği
 • Metroloji ve Bilgi ve Ölçüm Teknolojisi
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yapay Zeka Sistemleri
 • Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
 • Sistem Programlaması
 • Bilgisayar Sistemleri
 • Isı Mühendisliği
 • Enerji Ekipmanlarında Isı İşlemleri
 • Hidroelektrik
 • Makine Mühendisliği Üretim Teknolojisi
 • Makine Mühendisliğinde Teknolojik Sistemlerinin Otomasyonu
 • Bütünleşmiş İmalat Mühendisliği
 • Hidrolik Makineleri Kalite Standardizasyon ve Sertifikasyon
 • Lojistik Sistemlerinin Mühendisliği
 • Yol Yapımı, Islah, Ekipman ve Ulaşım Kaldırma Makineleri
 • Otomatik Üretim Teknolojileri
 • Petrol ve Gaz Mühendisliği
 • Biyoteknoloji ve Biyomühendislik
 • Elektrik Otomasyon Sistemleri
 • Mekatronik ve Robotik
 • Mikro ve Nano- Sistem Elektroniği
 • Endüstriyel Elektronik
 • Meteroloji, Bilgi ve Ölçüm Teknolojileri
 • Kimyasal Teknoloji ve Mühendislik
 • Matematiksel ve Havacılık Mühendisliği Yazılımı
 • Isı ve Mekanik İşlemlerle Bilgisayar Modellemesi
 • Bilgi Tasarım Teknolojileri
 • Bilgisayar Mekaniği
 • İçten Yanmalı MotorlaR, Otomobiller ve Traktörler
 • İçten Yanmalı Motorlar, Organizasyonu Onarımı
 • Demiryolu taşımacılığı
 • Otomobil Taşımacılığı
 • Yazılım Mühendisliği, Bilgi Veri Analizi
 • Sistem Analizi, Bilgi Kontrol Sistemleri Teknolojileri
 • Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi, Proje Yönetimi Yazılım Mühendisliği
 • Medya Sektöründe Bilgi Teknolojileri
 • Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans ve Kredi
 • Vergilendirme, İşletme Yönetimi ve Yönetim
 • Dış Ekonomik Faaliyetlerinin Yönetimi
 • Personel Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi
 • İşletme Ekonomisi, Personel Yönetimi
 • Muhasebe ve Vergilendirme, Şirket ve Kuruluşların Yönetimi
 • Muhasebe, Denetim ve Vergi Uygulamaları

Üniversite Hazırlık Eğitimi

Yabancı Öğrencilerimizin 1 Yıl Süre ile Rusça Hazırlık eğitimi, Programı bitirdikten sonra 4 Yıl Lisans Eğitimi alabilmektedir. Ukrayna’da eğitim almak istediğiniz bölüme göre dil eğitimi değişmektedir.

Harkov Politeknik Üniversitesi’nde Ukraynaca, Rusça ve İngilizce eğitim almak mümkündür. Ancak genel olarak Akademik eğitim dili Rusçadır. Ukrayna’da üniversite eğitimine başlayabilmek için 1 yıllık hazırlık eğitimini tamamlamak gerekmektedir.

Eğitim Süreçleri

Üniversitemiz Dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite içerisinde yer aldığından Lisans programlarına sınavsız bir şekilde YGS/LYS veya muadil sınav şartları aranmaksızın sadece lise diplomanızla kayıt olabilir, eğitiminiz sonunda denklik işlemlerine başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca Ukrayna’dan alınacak diplomalar Avrupa’da denk sayıldığından istediğiniz okulda yüksek lisans yapabilir aynı zamanda çalışma ve oturum izinlerinin alınmasının ardından Avrupa birliğine bağlı tüm ülkelerde diploma ile çalışabilirsiniz.

Yök Denklik

QS World University Rankings® 2018-2019 Dünya sıralamasına göre Ukrayna’da, Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 701. Sırada yerini almıştır Avrupa Konseyi, Avrupa Bölgesindeki yükseköğretim ile ilgili diploma ve derecelerin tanınması için 11 Nisan 1997 tarihinde Unesco ile birlikte Lizbon Tanıma Sözleşmesi'ni gerçekleştirmiştir.

Ukrayna Milli Eğitim Bilim Bakanlığı 2007 Lizbon anlaşmasına dahil olmuştur. QS ve Webometrics uluslararası derecelendirmelerine göre, KPI, dünyanın en iyi üniversitelerinin % 4'ünden biridir