Kharkiv Uzay ve Havacılık Üniversitesi

KHARKİV UZAY VE HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ

Ukrayna , havacılık ve uzay mühendisliğinin geliştirildiği ve üretildiği ve bu alanlarda yetenekli uzmanların eğitildiği dünyanın sayılı ülkeleriden biridir. Harkov Ulusal Havacılık Üniversitesi bu tür uzmanları Havacılık ve uzay sanayii nde butür uzmanları yetiştiren Ukrayna eğitim kurumları arasında lider konumdadır.Harkov Ulusal Havacılık , ' Kharkiv Havacılık Üniversitesi ' 1930 yılında kurulmuştur. Üniversite ukraynada uçak mühendisliği ve biliminin gelişimi ile yakından ilişkilidir.

Kharkiv Havacılık Üniversitesi Avrupa yüksek hızlı uçak ile geri çekilebilir bir iniş takımı oluşturulmasının ve turbojet motorunun tasarımının yaratılmasıyla ünlüdür. Su-27 uçağının motoru dahil olmak üzere birçok uçak motoru tasarımcısı olan A.M. Liulka üniversiteden mezun olup senelerce yine aynı üniversitede akademisyen olarak görev yapmıştır.

Kharkov Ulusal Havacılık ve Uzay Üniversitesi "Kharkiv Havacılık Enstitüsü" Uluslararası Üniversiteler Birliği üyesidir; Küresel Dernek, Sanayi ve Havaalanı Teknolojisi Örgütü; Aynı zamanda Uluslararası Katalogda ve Ukrayna'nın Havacılık Ajansı yanı sıra Kharkiv şehir INTERVUZ yüksek öğretim kurumları Derneği'ne aittir.

Bölümler

Eğitim dili Rusça ve İngilizcedir.

  • Havacılık elektroniği
  • Uçaklar ve Helikopter
  • Uçak ve helikopter yapımı teknolojileri
  • Uçak motorları ve elektrikli tesisler
  • Havacılık elektroniği

Üniversite Hazırlık Eğitimi

Yabancı Öğrencilerimizin 1 Yıl Süre ile Rusça Hazırlık eğitimi, Programı bitirdikten sonra 4 Yıl Lisans Eğitimi alabilmektedir. Ukrayna’da eğitim almak istediğiniz bölüme göre dil eğitimi değişmektedir.

Eğitim Süreçleri

Ukrayna’dan alınacak diplomalar Avrupa’da denk sayıldığından istediğiniz okulda yüksek lisans yapabilir aynı zamanda çalışma ve oturum izinlerinin alınmasının ardından Avrupa birliğine bağlı tüm ülkelerde diploma ile çalışabilirsiniz.

Yök Denklik

Ukrayna Milli Eğitim Bilim Bakanlığı 2007 Lizbon anlaşmasına dahil olmuştur. QS ve Webometrics uluslararası derecelendirmelerine göre, KPI, dünyanın en iyi üniversitelerinin % 4'ünden biridir