Ukrayna Kiev Bogomolets Tıp Üniversitesi

Ukrayna Kiev Bogomolets Tıp Üniversitesi

Üniversite Fakülteleri arasında genel tıp, pediatri, önleyici hekimlik alanlarında İngilizce de eğitimler vermektedir. Ayrıca bünyesinde askeri tıp, diş hekimliği, eczacılık, tıbbi psikoloji, eğitim ve lisansüstü eğitim fakülteleri yer almaktadır.

Üniversite ayrıca 7500 yatak kapasiteli araştırma hastanesinde, yılda 170 binden fazla operasyon gerçekleştirmekte, 300 diş ünitesiyle yılda 400 bin civarı hasta gelmektedir.

Akademik kariyer olarak üniversitenin geçmişinde 2001 ve 2005 arasında 738 patent başvuru yapılmış, yıllık 200 civarı araştırma projesi gerçekleştirilmiştir. Bu yıllar arasında üniversite, 50 tane uluslararası kongre, konferans ve toplantıya ev sahipliği yapmış ve 22 bilimsel dergi ve tez yayınlamıştır. Üniversite ayrıca Ulusalararası eğitim antlaşmalarıyla da eğitim standartlarında yükseltme hedefine sahip olan Bogomolets, Litvanya Kaunas, Amerika Alabama – Iowa üniversiteleri ve Polonya kamu sağlığı, İsveç Karolisnka enstitüleri ile işbirliği içindedir.

Bölümler

Eğitim dili Rusça ve İngilizcedir.

  • Genel Tıp İngilizce
  • Genel Tıp Rusça
  • Diş Hekimliği İngilizce
  • Diş Hekimliği Rusça
  • Eczacılık İngilizce
  • Eczacılık Rusça

Üniversite Hazırlık Eğitimi

Yabancı Öğrencilerimizin 1 Yıl Süre ile Rusça Hazırlık eğitimi, Programı bitirdikten sonra 4 Yıl Lisans Eğitimi alabilmektedir. Ukrayna’da eğitim almak istediğiniz bölüme göre dil eğitimi değişmektedir.

Eğitim Süreçleri

Ukrayna’dan alınacak diplomalar Avrupa’da denk sayıldığından istediğiniz okulda yüksek lisans yapabilir aynı zamanda çalışma ve oturum izinlerinin alınmasının ardından Avrupa birliğine bağlı tüm ülkelerde diploma ile çalışabilirsiniz.

Yök Denklik

Avrupa Konseyi, Avrupa Bölgesindeki yükseköğretim ile ilgili diploma ve derecelerin tanınması için 11 Nisan 1997 tarihinde Unesco ile birlikte Lizbon Tanıma Sözleşmesi'ni imzalamıştır.

Ukrayna 2007 Lizbon anlaşmasına dahil olmuştur. Ukrayna’dan alınacak diplomalar Avrupa’da denk sayıldığından çalışma ve oturum izinlerinin alınmasının ardından Avrupa birliğine bağlı tüm ülkelerde diploma ile çalışabilirsiniz.